Përshendetja e Dekanit

Dekani i Fakultetit
 
Prof. Assoc. Dr. Tidita Abdurrahmanitabdurrahmani@beder.edu.al
 
Website i Fakultetit
 
techbus.beder.edu.al

 

Mirë se vini në Fakultetin e Teknologjisë dhe Biznesit!