Stafi Akademik

Anëtarët e Këshillit të Departamentit të Ekonomisë dhe Biznesit:

Nr. Titulli / Grada Emër Mbiemër e-Mail
1 Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani tabdurrahmani@beder.edu.al
2 Dr. Elda Dollija edollija@beder.edu.al
3 Dr.  Ana Kekezi akekezi@beder.edu.al
4 Msc. Celjeta Sherifi csherifi@beder.edu.al
5 Msc. Eduina Maksuti emaksuti@beder.edu.al
6 Msc. Gesjana Kaba gkaba@beder.edu.al
7 Msc. Kriselda Gura kgura@beder.edu.al

 

Anëtarët e Këshillit të Departamentit të Shkemcave Kompjuterike: 

Nr. Titulli/ grada Emër Mbiemër e-Mail
1 Dr. Sofokli  Garo sgaro@beder.edu.al
2 Prof.Dr. Sadije Bushati sbushati@beder.edu.al
3 Dr. Arti Omeri aomeri@beder.edu.al
4 Msc. Edlir Spaho espaho@beder.edu.al
5 Msc. Fezi Shaholli fshaholli@beder.edu.al
6 Msc. Erjola Osmani eosmani@beder.edu.al
7 Msc. Ksandra Xhukellari kxhukellari@beder.edu.al
8 Msc. Ejona Bodo ebodo@beder.edu.al
9 Msc. Klevis Topi ktopi@beder.edu.al

 

Anëtarët e Këshillit të Qendrës për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Inovacion 

Nr. Titulli Emër Mbiemër e-Mail
1 Dr. Ana Uka auka@beder.edu.al
2 Prof.Asoc.Dr Zhuljeta Daja zhdaja@beder.edu.al
3 Dr. Isa Erbas ierbas@beder.edu.al
4 Dr. Ndricim Ciroka nciroka@beder.edu.al
5 Msc. Elida Mehalla emehalla@beder.edu.al
6 MSc. Resul Kilic rkilic@beder.edu.al
7 Msc. Arlind Murto amurto@beder.edu.al